Ledningssystem på distans

Vi välkomnar alla nya kunder och ser fram emot ännu ett spännande år. Under 2020 bedrevs många av projekten på distans och vi såg en ytterligare ökning av intresset kring Spineweb som ju gör att ledningssystemet blir tillgänglig för alla anställda oavsett var de befinner sig.

Dags att uppgradera till ISO 45001:2018

Under 2018 hade vi fullt upp med att hjälpa nya och gamla kunder att uppgradera sina ledningssystem enligt de nya 2015-versionerna av ISO 9001 och ISO 14001.  Nu börjar det bli dags för nästa uppgradering – OHSAS 18001 har ersatts av ISO 45001 för de företag som har certifierat sina arbetsmiljöledningssystem. Kontakta oss om ni[…]

Driftstatus

2021-02-18 kl. 09.20: Servern är nu igång igen. 2021-02-18 kl. 08.20: Ett oväntat serverfel inträffade under natten. Arbete med att få igång servern igen pågår. 2019-12-16 kl. 13:43: Problemet med långa svarstider har identifierats och avhjälpts. 2019-12-16 kl. 11:32: För närvarande längre svarstider än normalt. Utredning pågår. 2019-12-11: Kortare oplanerad nertid ca. 6 minuter vid[…]

Många lyckade uppdateringar

Vi har under året haft fullt upp med att hjälpa både nya och gamla kunder med att uppdatera sina ledningssystem till de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 14001. De nya standarderna har tagits emot positivt av våra kunder och många ser nyttan med att knyta ledningssystemet ännu närmare affärsverksamheten och att tydligare arbeta[…]

Grattis VollsjöTryck!

Vi gratulerar VollsjöTryck AB till certifieringen inom ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 och tackar för ett gott samarbete! Ecowise fick förtroendet att hjälpa VollsjöTryck till att certifiera sig både inom kvalitet och miljö. I December 2015 startade projektet och VollsjöTryck erhöll sina certifikat i slutet av Maj, helt enligt tidsplanen.  

Mobila snabbärenden

Att rapportera in ett ärende ska vara smidigt och enkelt. T.ex ett förbättringsförslag eller en avvikelse ska enkelt kunna rapporteras in just i det tillfälle då man identifierar ärendet. I Spineweb Ärendehantering är det nu möjligt att rapportera in ett ”snabbärende” via mobilen eller surfplattan, här kan du också bifoga en bild för att förstärka[…]

Partnerprogram

Ecowise har sedan 2006 utvecklat Spineweb, en molntjänst för webbaserade ledningssystem. Under åren har Spineweb utvecklats till ett komplett verktyg för att ta fram och driva ledningssystem. Spineweb kännetecknas av enkelhet och användarvänlighet, vilket ger en effektiv administration och drift av verksamhetssystem. I vår roll som verksamhetskonsulter har vi sett behov från kunder och revisorer[…]

Spineweb Underhåll

Med Spineweb Underhåll håller ni koll på alla fordon, maskiner, mätdon, utrustning och dylikt som behöver återkommande underhåll i form av till exempel service, besiktningar och kontroller. Verktyget hjälper er att inte missa tidpunkter då underhåll behöver utföras i verksamheten. Detta görs genom att definiera olika objekt som behöver underhållas, och till dessa objekt ta[…]

Spineweb Miljöaspekter

Med Spineweb Miljöaspekter kan ni enkelt rapportera in, bedöma, vikta och hantera de miljöaspekter som finns i verksamheten. Att identifiera verksamhetens betydande miljöaspekter är ett krav enligt ISO 14001. Med Spineweb Miljöaspekter blir arbetet kring detta enkelt och tydligt för de anställda. Om ni har ett miljöaspektregister i dag och en modell för att vikta[…]

Spineweb Leverantörer

Med Spineweb Leverantörer uppfyller ni kraven på bedömning och utvärdering av leverantörer i ISO 9001. Till varje leverantör kan valfri information registreras (t.ex. kontaktperson, leverantörsnummer och dylikt) och en klassning av leverantören genomföras. Klassningen kan anpassas så att den görs mot vissa kvalitetskriterier eller även tar hänsyn till t.ex. miljö och pris. Ett antal smarta[…]

Ny medarbetare

Vi välkomnar Susanne Petri som ny medarbetare hos oss. Susanne kommer närmast från Ericsson Power Modules där hon varit Marketing Manager samt ansvarat för support och uppdatering av ledningssystem. Susanne kommer förstärka vårt arbete med att implementera, utveckla, driva och supporta effektiva ledningssystem genom vårt verktyg Spineweb. Välkommen Susanne!

Spineweb växer

Vi har under året haft nöjet att välkomna många nya kunder till vårt IT-verktyg Spineweb, bland annat Vossloh, Tärnsjö Garveri, Lehnkering Logistics, LK Armatur, Unify och Tykoflex. Är ni också intresserade av hur Spineweb kan hjälpa er att få ett effektivt, enkelt och kraftfullt ledningssystem? Kontakta oss idag!

Nya kunder

Under hösten tillkom många nya kunder som sett värdet i att effektivisera sina ledningssystem med hjälp av Spineweb. Vi hälsar bland andra TePe Munhygienprodukter, Ikaros Cleantech AB, MEWAB och ApoEx välkomna och ser fram emot ett spännande 2014!

Introduktionskurs för ISO-ansvariga

Ecowise ordnar en heldagsutbildning i Malmö för ISO-ansvariga den 15:e februari 2012. Utbildningen riktar sig mot de som är nya i sin roll som ansvariga, eller de som varit med en tid men vill en djupare förståelse för ISO-standarderna och arbetet med att vara ISO-certifierad. Utbildningen passar de som är certifierade enligt ISO 9001 och/eller[…]

Ny kund: Abkati

Abkati, en av landets ledande importörer och distributörer av komponenter för kommersiella fordon, har valt Ecowise som samarbetspartner i arbetet med att bli certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001. Verktyget Spineweb kommer att användas för att implementera och driva ledningssystemet.

Ny kund: Agito

Vi välkomnar Agito som ny kund och ger oss omgående i kast med projektet att ta fram ett effektivt kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001. Agito är ett rekryterings- och bemanningsföretag som  matchar läkare och sjuksköterskor till kortare och längre uppdrag i den nordiska hälso- och sjukvården.