Gröna listan

Västra Götalandsregionens Gröna Lista har på senare år blivit ett viktigt verktyg för miljöanpassad upphandling av möbler. Vill ert företag vara med? Vi hjälper er att uppfylla de krav som ställs och utfärdar nödvändiga intyg.

Miljömärkning

MiljömärkningMiljömärken som Svanen, Krav och Bra miljöval är välkända och positivt laddade symboler som kan användas för att visa ditt företags miljöengagemang. Inte bara konsumentprodukter utan även vissa verksameter, t.ex. städtjänster, hotell och livsmedelsbutiker, kan miljömärkas.

Vi hjälper er med hela processen kring att märka en produkt eller tjänst, och hur ni bör strukturera marknadsföringen för att effektivt nå ut till nya och gamla kunder.

Egna miljöuttalanden

LCAReglerna kring vad som får sägas i marknadsföringen av ”miljövänliga” produkter och tjänster börjar stramas upp, och det är viktigt att ha fog för de uttalanden som görs. Vi hjälper er med formuleringar och kontroll av data så att ni kan vara trygga i er miljökommunikation.

Kontakta oss för att få veta mer!

Miljöredovisning

LCAI miljöredovisningen presenterar företaget hur arbetet med miljöfrågor fortskrider och vilka förbättringar som uppnåtts under året. På så sätt kommuniceras företagets miljöprestanda till intressenter såsom aktieägare, kunder, leverantörer, banker mm, och företagets miljöprofil blir tydlig.

Vi hjälper er att ta fram en miljöredovisning som är både korrekt, kommunicerande och konstruktiv!

Vilken är målgruppen?

Företag som önskar att skriftligen redovisa hur miljöarbetet fortskrider och kommunicera detta till intressenter. Enligt Årsredovisningslagen skall dessutom förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise sammanställer en miljöredovisning och kan även sköta distribution till berörda intressenter.