Kundundersökning

Alla företag eftersträvar en god lönsamhet och tillväxt. Förutsättningen för att uppnå detta är långsiktiga kundrelationer och nöjda kunder.

Genom att genomföra kundundersökningar får ni indikationer på vad era kunder tycker om er och era produkter/tjänster och ni kan i rätt tid sätta in åtgärder för att återfå ett gott förtroende från kunden. Det är billigare och enklare att behålla en befintlig kund än att försöka etablera affärer med nya kunder.

Kundundersökningen kan genomföras via brevutskick, webbenkäter, telefon, epost eller i samband med personliga möten.

Våra ledord för en fungerade kundundersökning är följande:

  • Relevanta frågor fångar upp kundens upplevelse av er.
  • Kontinutet ger en ökad förståelse för kundernas nöjdhet.
  • Resultatet synliggör företagets förbättringspotential.