Riskanalys och riskbedömning

Att identifiera verksamhetens viktigaste risker och vilka förebyggande åtgärder som bör implementeras ger trygghet och förvissning om att företaget är förberett inför en eventuell olycka eller incident.

I många fall är det dessutom ett krav från myndigheter.

Våra ledord för en väl genomförd riskanalys är följande:

  • Ger en helhetsbild över företagets risker.
  • Ökar kunskapen om företagets risker och dess allvarlighet.
  • Minskar den ekonomiska risken för oförutsägbara kostnader .

Vilken är målgruppen?

Alla företag har nytta av att identifiera och hantera risker i sin verksamhet, och enligt lag (AFS 2001:1) skall arbetsgivaren bland annat ”regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.”

Vad ingår i tjänsten?

Riskanalysen och det efterföljande arbetet kan utgöras av ett antal olika steg:

  • Identifiering av betydande risker
  • Bedömning av sannolikhet och inverkan
  • Förslag på förebyggande åtgärder och rutiner
  • Nödlägesberedskap
  • Larmlist

Hur kan vi hjälpa er?

Vi hjälper dig med alla delar av riskanalysen oavsett verksamhet. Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar era önskemål.