Leverantörsbedömning

LeverantörsbedömningEtt företags leverantörer och dess produkter spelar oftast en central roll för den slutprodukt som erbjuds till kunder.

Exempel på detta är t.ex. maskiner, fordon, program, delkomponenter, service, reservdelar. Om leverantörerna tillhandahåller produkter med en lägre kvalitetsgrad än vad som framgick vid köpet kommer detta påverka kundnöjdheten genom läckage av vätskor, lägre produktionskapacitet, sämre hållbarhet och kortare livslängd m.m.. Därför är leverantörsbedömning en viktig del i kvalitetsarbetet. Bra leverantörer skapar förutsättningen för ekonomisk avkastning och ökad tillväxt.

Våra ledord för en fungerade leverantörsbedömning är följande:

  • Särskiljer leverantörernas förmoga att leverera produkter och tjänster av god kvalitet.
  • Skapar beslutsunderlag för vilka som skall vara företagets leverantörer.
  • Ger en bättre prisförståelse om vad som är rätt pris vid inköp från leverantör.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill bedriva ett aktivt kvalitetsarbete och som vill kunna skilja mellan en bra och en sämre leverantör.

Vad ingår i tjänsten?

Leverantörsbedömningen innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

  • Leverantörslista: Lista med företagets leverantörer utifrån fastställda klasser .
  • Rutin för inköp och leverantörsbedömning: Formulering av kriterier och krav.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när framtagandet av leverantörsbedömningen skall genomföras.