Miljöbedömning av byggmaterial

LCAAtt använda byggmaterial som inte innehåller miljöskadliga eller hälsoskadliga ämnen är något som eftersträvas av både beställare, entreprenörer, myndigheter och allmänhet. Miljöbedömningen kan göras utifrån byggmaterialens miljöprestanda och hälsoeffekter i både tillverknings-, bygg- och brukarskedet och innefattar att granska bygg- och miljövarudeklarationer, säkerhetsdatablad och andra produktfakta.

Våra ledord varför byggmaterial skall miljöbedömas är följande:

  • Säkerställer att byggnader produceras på ett miljöriktigt sätt .
  • Ökar kunskapen hos anställda om byggmaterialets miljöprestanda.
  • Skapar grunden för en effektiv hantering av byggavfall när byggnaden skall renoveras eller rivas.

Vilken är målgruppen?

Företag inom byggindustrin som önskar eller har krav på sig att genomföra miljöbedömning av byggmaterial.

Vad ingår i tjänsten?

Följande delar ingår i miljöbedömningen:

  • Framtagning av byggmaterial som skall bedömas.
  • Fastställande av bedömningskriterier.
  • Bedömning av byggmaterial och klassning.
  • Presentation av bedömning.

Vilken nivå passar er?

Omfattningen och vilka byggmaterial som skall miljöbedömas bestäms utifrån era behov.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi har tillgång till omfattande databaser som gör att arbetet med att bedöma byggmaterial ut miljösynpunkt kan göras effektivt.