Miljöekonomisk analys

EgenkontrollAnvändning av verktyg för miljöekonomisk analys hjälper företag att ta fram beslutsunderlag för olika inköp, investeringar och företagsförvärv. Utifrån resultatet kan man se om affären är hållbar utifrån både ett miljö och  ekonomiskt prespektiv.

Våra ledord för en väl anpassad miljöekonomisk analys är följande: 

  • Ger beslutsunderlag till företaget avseende både miljöprestanda och ekonomiska faktorer.
  • Ökar kunskapen om sambandet mellan företagets ekonomiska investeringar och miljön.

Vilken är målgruppen?

Företag som planerar för att genomföra investeringar såsom förbättringar eller inköp av produktionsutrustning, maskiner, fastigheter och företag.

Vad ingår i tjänsten?

  • Investeringsbedömning
    I samband med att företag t.ex. byter ut en gammal utrustning, gör en investering i ny utrustning för att möta ökade produktionsbehov eller byter firmabilar är det vikigt att genomföra en miljöekonomisk analys. I analysen studeras och bedöms olika alternativ med avseende på ekonomiska faktorer och miljöprestanda. Resultatet av analysen och vilket alternativ som rekommenderas ger beslutsunderlag till ledningen och förs in i företagets miljöprogram och ger underlag till beräkning av miljömål.
  • Environmental due diligence (EDD)
    Vid företagsförvärv blir det allt vanligare att inkludera miljörisker i ekonomiska bedömningar. Bakgrunden till detta är att ett uppköpt företag som haft eller har en betydande inverkan på miljön kan ha stora gömda miljökostnader i form av bristfällig hantering av farligt avfall, kemikalier, förorenade mark och vattenområde. Genom en välgenomförd miljöutredning och riskundersökning kan framtida kostnader kopplade till olika miljöproblem fastställas.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med Er som kund omfattning och tidsplan för att fastställa en projektplan som passar Era önskemål.