Transport av avfall och farligt gods

Farligt godsEtt flertal lagar och regler styr transport av avfall, farligt avfall och farligt gods. Tillstånd eller anmälan behövs vid yrkesmässig transport av avfall och vid transport av farligt gods. Undantag finns som gör att transporter i begränsad omfattning kan utföras utan tillstånd eller anmälan, i dessa fall gäller dock ett antal regler kring hur transporten utförs.

Vi kan bland annat hjälpa er med följande delar:

  • Utredning av vilka krav som gäller för er verksamhet
  • Framtagning av ansökningshandlingar
  • Myndighetskontakt
  • Framtagning av nödvändiga rutiner som säkerställer att villkoren för tillstånden följs såsom t.ex. dokumentation av avfallsmängder, transportdokument m.m.