Vi erbjuder

Konsulttjänster

Utbildningar

Utbildad och engagerad personal är en förutsättning för ett aktivt arbete med frågor inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi erbjuder färdiga och skräddarsydda utbildningar inom samtliga av våra kompetensområden:

Profilering

Ett ambitiöst förbättringsarbete behöver kommuniceras och synas. Vi erbjuder ett flertal konsulttjänster som hjälper er att nå ut med ert budskap på ett trovärdigt sätt:Produkter & abonnemang

Spineweb

Ett effektivt och användarvänligt verktyg som förenklar arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och låter ledningssystemet bli ryggraden i er verksamhet.

  Lagbevakning

  Lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljöområdet är omfattande och nya krav tillkommer löpande. Vi hjälper er att identifiera, bevaka och kontrollera uppfyllnaden av lagkraven i er verksamhet!

  Startpaket

  Att starta upp ett strukturerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete kan ibland upplevas som ett hinder. Vi hjälper er att snabbt komma igång med arbetet!

  Supportavtal

  För att få ett ledningssystem som genererar förbättringar och effektiviseringar behövs kontinuitet. Våra konsulter hjälper er med de delar av ledningssystemets aktiviteter där ni känner ett behov av förstärkning.