Ramavtal Göteborgs Stad

2010-11-01

Vi har tillsammans med Consid AB tilldelats ramavtal med Göteborgs Stad inom områdena Ledning och Styrning samt Systemutveckling och Förvaltning.