Spineweb Ledningssystem

Ett effektivt och användarvänligt verktyg som förenklar arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och låter ledningssystemet bli ryggraden i er verksamhet.

Spineweb - Startsidan

Vårt webbaserade verktyg är uppbyggt i ett flexibelt modulsystem där ni kan välja mellan ett antal olika moduler (se menyn till höger) som minskar administrationen och effektiviserar ert ledningsarbete för att uppnå fastställda mål. Företag i vitt skilda branscher och storlekar använder idag Spineweb för att hantera ledningssystem enligt bland annat ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, ISO 45001 och SOSFS 2011:9. Spineweb erbjuder ett fritt valbart färg-tema för att exakt matcha er logotyp och grafiska profil.

Vi tillhandahåller en komplett webbaserad produkt där drift, support och underhåll ingår till ett fast månadsarvode. Inga lokala installationer krävs och alla uppdateringar ingår!

Spineweb Ledningsystem innehåller ett flertal smarta funktioner som effektiviserar och underlättar både implementering, hantering och uppföljning. Några av nyckelfunktionerna:

  • Integrerat ledningssystem – I ett och samma system kan rutiner, mål, lagar, kemikalier, avvikelser/ärenden, leverantörer och risker hanteras – allt i samma enkla, intuitiva och responsiva gränssnitt.
  • Automatisk versionshantering – All versionshistorik sparas automatiskt och det går enkelt att grafiskt spåra ändringar i dokument och även återskapa en tidigare version. Giltighet för utskrivna dokument kan snabbt kontrolleras genom att scanna en QR-kod i sidfoten med en smartphone.
  • Tydlig ansvarsfördelning – Ägande och delägande kan delas ut för samtliga dokumenttyper i systemet.
  • Spårbar spridning – Personal kan lämna läskvitto på läsa rutiner, och bekräftar därmed för sig själva och ansvariga att informationen mottagits.
  • Integration med Microsoft Word – redigera dokument och publicera processbilder direkt från Word.
Spineweb - Startsidan
 • Epost-påminnelser – Vid uppdatering av dokument går det automatiskt ut epost till valda berörda parter. Påminnelser kan också ställas in för ej åtgärdade avvikelser, för återkommande händelser såsom interna revisioner, leverantörsbedömningar och liknande samt för ändringar i lagkrav.
 • Inbyggd support och användarvägledning – Manualer som förklarar hur Spineweb och dess olika delar fungerar finns tillgängligt i systemet. Dessutom finns ett inbyggt supportverktyg, där användare kan ställa frågor och få svar direkt i systemet.
Användningsområden

Spineweb passar alla typer av företag och branscher, och bland våra kunder finns både tjänsteföretag och producerande företag med mellan 5 och 500 anställda.

Vad Spineweb är bäst på:

 • Underlätta administrationen och införandet av ledningssystem inom t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar och transportsäkerhet
 • Styra och sprida information, rutiner och kunskap inom organisationen
 • Fördela ansvar, samarbeta och säkerställa genomförande av viktiga arbetsuppgifter
 • Säkerställa uppfyllandet av interna och externa krav
 • Fungera som ett sammanhållet intranät, ledningssystem och kunskapsbank för företagets arbetssätt och ”best practices”

Vad Spineweb inte är:

 • En generell dokumenthanteringslösning för filer i proprietära format som doc, xls, ppt
 • En generell fillagringsplats eller arkiveringslösning för filer
 • En ersättare för företagets filserver
Effektiva ledningssystem med Spineweb