Supportavtal Arbetsmiljö

Ett aktivit arbetsmiljöarbete är grunden för ett långsiktigt arbetsmiljöarbete och för att uppnå uppsatta arbetsmiljömål. I de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas: Genomförande av Intern revision av ert arbetsmiljöledningssystem, en eller två gånger per år eller[…]

Supportavtal Kvalitet

Ett aktivit kvalitetsarbete är grunden för ett långsiktigt kvalitetsarbete och för att uppnå uppsatta kvalitetsmål. I de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas: Genomförande av Intern revision av ert kvalitetsledningssystem, en eller två gånger per år eller[…]

Supportavtal Miljö

Ett aktivit miljöarbete är grunden för ett långsiktigt miljöarbete och för att uppnå uppsatta miljömål. I de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas: Genomförande av Intern revision av ert miljöledningssystem, en eller två gånger per år eller[…]