Supportavtal Kvalitet

Ett aktivit kvalitetsarbete är grunden för ett långsiktigt kvalitetsarbete och för att uppnå uppsatta kvalitetsmål.

SupportI de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas:

  • Genomförande av Intern revision av ert kvalitetsledningssystem, en eller två gånger per år eller efter era behov.
  • Medverkan vid Ledningens genomgång, en eller två gånger per år eller efter era behov.
  • Medverkan vid kvalitetsmöten, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis eller efter era behov.
  • Uppdatering av processkartläggning, per år eller efter era behov.
  • Genomförande av kundundersökning, en eller två gånger per år eller efter era behov.

Utöver detta kan vi bistå med Skrivhjälp vilket innebär att vi uppdaterar rutiner, dokument etc. och Rådgivning och hantering av kvalitetsfrågor som uppkommer i den dagliga verksamheten.