Supportavtal Miljö

Ett aktivit miljöarbete är grunden för ett långsiktigt miljöarbete och för att uppnå uppsatta miljömål.

SupportI de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas:

  • Genomförande av Intern revision av ert miljöledningssystem, en eller två gånger per år eller efter era behov.
  • Medverkan vid Ledningens genomgång, en eller två gånger per år eller efter era behov.
  • Medverkan vid miljömöten, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis eller efter era behov.
  • Uppdatering av miljöutredning och miljöaspektslista, per år eller efter era behov.
  • Lagbevakning av berörda lagkrav, löpande eller annan önskad frekvens.

Utöver detta kan vi bistå med Skrivhjälp vilket innebär att vi uppdaterar rutiner, dokument etc. och Rådgivning och hantering av miljöfrågor som uppkommer i den dagliga verksamheten.