Supportavtal Arbetsmiljö

Ett aktivit arbetsmiljöarbete är grunden för ett långsiktigt arbetsmiljöarbete och för att uppnå uppsatta arbetsmiljömål.

SupportI de supportavtal som vi erbjuder ingår olika aktiviteter. Ni kan själva göra en bedömning av vilka aktiviteter som ni vill att vi supportar er i. Följande aktiviteter kan väljas:

  • Genomförande av Intern revision av ert arbetsmiljöledningssystem, en eller två gånger per år eller efter era behov.
  • Medverkan vid Ledningens genomgång, en eller två gånger per år eller efter era behov.
  • Medverkan vid arbetsmiljömöten, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis eller efter era behov.
  • Genomförande av skyddsronder, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis eller efter era behov.
  • Genomförande av riskanalys och riskbedömning, en eller två gånger per år eller efter era behov.

Utöver detta kan vi bistå med Skrivhjälp vilket innebär att vi uppdaterar rutiner, dokument etc. och Rådgivning och hantering av kvalitetsfrågor som uppkommer i den dagliga verksamheten.