EcoVadis rankning

EcoVadis är en internationellt företag som arbetar med bedömning av leverantörer baseras på 21 kriterier inom miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköpsprocesser. Metoden baseras på internationella standarder inom CSR, inklusive Global Reporting Initiative (GRI)- standarder, UN Global Compact och ISO 26000.

Vi hjälper er med all dokumentation kopplat till att bedömas och få en ranking hos EcoVadis.