Miljöredovisning

LCAI miljöredovisningen presenterar företaget hur arbetet med miljöfrågor fortskrider och vilka förbättringar som uppnåtts under året. På så sätt kommuniceras företagets miljöprestanda till intressenter såsom aktieägare, kunder, leverantörer, banker mm, och företagets miljöprofil blir tydlig.

Vi hjälper er att ta fram en miljöredovisning som är både korrekt, kommunicerande och konstruktiv!

Vilken är målgruppen?

Företag som önskar att skriftligen redovisa hur miljöarbetet fortskrider och kommunicera detta till intressenter. Enligt Årsredovisningslagen skall dessutom förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise sammanställer en miljöredovisning och kan även sköta distribution till berörda intressenter.