Gröna listan

Västra Götalandsregionens Gröna Lista har på senare år blivit ett viktigt verktyg för miljöanpassad upphandling av möbler. Vill ert företag vara med? Vi hjälper er att uppfylla de krav som ställs och utfärdar nödvändiga intyg.