Startpaket Kvalitetsarbete

Startpaketet ger företag ett verktyg för att komma igång med att arbeta mer strukturerat med företagets kvalitetsfrågor.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs berörs företaget av olika kundkrav kopplat till sina tjänster och produkter. Att känna till och uppfylla dessa krav är en förutsättning för att kunden skall bli nöjd. Utifrån de resurser ni kan avsätta och vilka kvalitetsfrågor som är prioriterade hjälper vi er att fokusera på rätt områden. Med startpaketet kan ni som företag växa in i arbetet med kvalitetsfrågor och själv bestämma vilken nivå som passar er.

De viktigaste fördelarna med Startpaket Kvalitetsarbete är följande:

  • Säkerställer att företaget känner till och följer relevanta kundkrav.
  • Ökar kunskapen om företagets kvalitetsaspekter och förutsättningarna för kundens tillfredsställelse.
  • Skapar grunden för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Vilken är målgruppen?

Företag och organisationer som vill komma igång med ett strukturerat kvalitetsarbete. Oavsett om ni är ett litet företag eller stort, vilken bransch ni bedriver er verksamhet inom, har nationell och/eller internationell verksamhet ger startpaketet er grunden för företagets kvalitetsarbete

Vad ingår i tjänsten?

Startpaketet innehåller några centrala delar och nedan följer en kort sammanställning över dessa:

  • Övergripande processkartläggning: Identifiering av företagets processer från kundförfrågan till levererad tjänst och/eller produkt.
  • Kvalitetspolicy: Formulering av kvalitetspolicy med relevant information.
  • Kundkravsregister: Inventering av vilka kundkrav som berör företaget.
  • Kundundersökning: Kartläggning av kundnöjdhet.
  • Andrapartsintyg: Dokument från Ecowise som intygar att miljöarbetet har påbörjats.

Tillägg till startpaketet:

  • Verksamhetsrutiner: Rutiner som beskriver hur inköp, arbetsmoment, ansvarsfördelning, leverantörsbedömning,  m.m. hanteras och utförs.

Hur kan vi hjälpa er?

Ecowise planerar tillsammans med er som kund omfattning och tidsplan för när Startpaktetet skall genomföras.