Allmän miljökunskap

UtbildningFör att få ett verkningsfullt miljöarbete krävs det att anställda är engagerade och att de har kännedom om hur deras arbete kan leda miljöförbättringar. En miljöengagerad personal kan dessutom leda till effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Kursen innehåller följande huvuddelar, som vid behov kan anpassas efter ert befintliga miljöarbete:

  • Miljöproblematikens historia och framväxt
  • De största miljöhoten och vad som kan göras för att motverka dem
  • Hur de anställda kan bidra till att minska miljöpåverkan

Vilken är målgruppen?

Alla anställda på ett företag som börjat med ett aktivt miljöarbete.

Vad ingår i kursen?

Denna kurs tar upp de största miljöhoten och vad som kan göras för att motverka dem:

  • Klimatförändringar – Växthuseffekten och den globala uppvärmningen
  • Kemikaliespridning – Tungmetaller och miljögifter
  • Försurning – Skador på skogar och sjöar
  • Övergödning – Algblommning, döda bottnar mm
  • Utarmning av den biologiska mångfalden – Hot om utrotning av arter
  • Nedbrytning av ozonskiktet – Ökat antal cancerfall och skador på växtlighet
  • Resursförbrukning – Brist på ändliga resurser

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!