Utbildning i internrevision

UtbildningInternrevisionen är en avgörande del i det årliga arbetet inom ledningssystem. Genom internrevisionen synliggörs brister och förbättringsåtgärder samtidigt som det är ett instrument för att förbättra implementeringen av och förståelsen för systemet.

De personer som utför internrevisioner behöver god kunskap om ISO-standardernas krav, hur dessa kan appliceras på verksamheten samt vad som är en avvikelse respektive förbättringsmöjlighet.

Våra ledord för en lyckad utbildning i internrevision är följande:

 • Anpassas efter företaget behov och verksamhet.
 • Beaktar deltagarnas förkunskaper.
 • Avbyråkratiserat språk och meningsfulla övningar.

Vilken är målgruppen?

Anställda som skall utföra internrevision eller på annat sätt skall vara delaktiga i processen.

Vad ingår i utbildningen?

I denna kurs lär vi oss de teoretiska grunderna kring revision enligt ISO 9001 och 14001 samt hur planering, genomförande, rapportering och uppföljning görs. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i internrevisionen. För mer information se nedan.

Allmänt om ISO-standarderna 9001:2015 och  14001:2015

 • Historik och syfte
 • Om ISO, CEN, SS, SIS och framtagnings- och revideringsprocessen
 • Terminologi

Kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

 • Vad står i standarden?
 • Vad betyder det?
 • Tolkningsexempel

Internrevisionsprocessen

 • Planering
 • Genomförande
 • Rapportering
 • Revisionsteknik
 • Att formulera avvikelser
 • Exempel på bra och dåliga avvikelser

Diskussion och uppgifter

 • Övning i internrevision
 • Hur uppnå ständig förbättring?

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!