Fördjupad miljökunskap

UtbildningMiljöfrågor är komplexa, och för de som skall aktivt skall delta eller leda miljöarbetet inom en organisation är det viktigt att ha en tillräcklig insikt i dessa frågor.

Denna kurs ger en fördjupad kunskap om hur företag kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan i förhållande till miljöhoten. Genom praktiska exempel och övningar får deltagarna en god grund för att själva kunna delta i ett aktivt miljöarbete.

Vilken är målgruppen?

Anställda som skall deltaga i uppbyggnaden av eller det löpande arbetet i ett miljöledningssystem.

Hur kan vi hjälpa er?

Vi kommer ut och håller utbildningen hos er eller ordnar med lokal, lunch, fika och allt annat runtomkring. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!