Supportavtal

För att få ett ledningssystem som genererar förbättringar och som effektiviserar företaget behövs kontinutet.

Vi hjälper er med de delar av ledningssystemets aktiviteter där ni känner ett behov av ett bollplank eller rådgivning såsom vid ledningens genomgång, intern revision etc. Utifrån de aktiviteter ni väljer att få hjälp med per år upprättas ett supportavtal med betalningar årsvis eller månadsvis.

Exempel på supportuppdrag:

Supportavtal Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö

Under 2007-2008 byggde Ecowise upp ett integrerat kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledningsystem åt entreprenadföretaget Ohlssons AB. Ohlssons har valt att arbeta vidare med oss genom att teckna ett löpande supportavtal innehållande bland annat lagbevakning, genomförande av interna revisioner, medverkan vid Ledningens genomgång och medverkan vid externa revisioner.

Supportavtal åt ILS

Thermo Fisher ILS Laboratories i Sollentuna bedriver handel av medicinsk utrustning och använder vårt verktyg Spineweb Ledningsystem för att hantera sitt kvalitetsledningsystem. De har även valt att teckna supportavtal gällande genomförande av interna revisioner och medverkan vid Ledningens genomgång för att på så sett få en komplett lösning för den löpande driften av ledningssystemet.