Fortsatt samarbete: Abkati

2012-09-18

Ecowise har fått i uppdrag att ta fram ledningssystem för Socialt ansvar enligt ISO 26000 till Abkati. Ledningssystemet integreras med befintligt KMA-system.