NYA ISO 9001:2015 & 14001:2015

2015-10-09

Alla ISO standarder granskas vart tredje till vart femte år för att fastställa om standarden är relevant för marknaden eller om en ny version behövs skapas. I september publicerades en ny version av ISO 9001 och ISO 14001 som genomgått en omfattande revidering. Den svenska översättningen väntas komma i de närmsta dagarna.

Hur påverkas ni?

Är ni redan certifierade?

  • Alla certifierade företag är garanterade en 3-årig överföringsperiod, efter det att standarden är publicerad, att anpassa sitt ledningssystem till den nya standarden. Detta innebär att omcertifiering till nya versioner kan göras vid tidpunkt då 3-årig omcertifiering ändå ska ske. Efter denna treårsperiod är certifikat utfärdade mot ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 inte längre giltiga.

Är ni ännu inte certifierade?

  • Certifiering mot de nya standarderna kan ske från och med att dessa publicerats, dvs nu.
  • Efter den 3-åriga överföringsperioden måste all nycertifiering göras mot de nya standarderna.

Vilka förändringar genomförs och var ligger fokusområdena?

Det finns en hel del gemensamma förändringar för de båda standarderna där fokus ligger på ledningens engagemang, riskhantering och att få en gemensam struktur för alla ledningssystemstandarder. Identifiering och hantering av risker (och möjligheter) blir ett viktigt område för båda standarderna. Inom kvalitetsstandarden ökar dessutom fokus på strategi, processer och resultat. Ledningssystemet får mer fokus då ledningens ansvar ökar och en koppling till affärsprocesserna skall göras. Kanske är det dags att börja prata i termen affärsledningssystem?

Vi hjälper er!

 
Vi kan hjälpa er med att gå igenom och uppdatera ert befintliga ledningssystem för att säkerställa att kraven i de nya standarderna uppfylls. Är det så att ni inte har ett ledningssystem i dag men önskar ta fram ett? Hör av er till oss så hjälper vi er, fyll i er epostadress i fältet nedan eller maila oss era önskemål på info@ecowise.se så kontaktar vi er inom kort.