OHSAS 18001 blir ISO 45001

2016-06-01

Alla ISO standarder granskas vart tredje till vart femte år för att fastställa om standarden är relevant för marknaden eller om en ny version behövs skapas. Arbetet med ISO 45001 har pågått i snart tre år och beräknas vara klart i slutet av 2016, vilket betyder att den svenska utgåvan väntas publiceras under första kvartalet 2017. När standarden ISO 45001 fastställs kommer den att ersätta OHSAS 18001. Nu finns en första utgåva ute på remiss (DIS) vilket gör att vi redan nu kan hjälpa er i det förberedande arbetet med att uppdatera er till den nya standarden.

Hur påverkas ni?

Är ni redan certifierade?

    Alla certifierade företag enligt OHSAS 18001 är garanterade en 3-årig överföringsperiod, efter det att ISO 45001 är publicerad, att anpassa sitt ledningssystem till den nya standarden. Detta innebär att omcertifiering till nya ISO 45001 kan göras vid tidpunkt då 3-årig omcertifiering ändå ska ske. Efter denna treårsperiod är certifikat utfärdade mot OHSAS 18001 inte längre giltiga.

Är ni ännu inte certifierade?

    Certifiering mot den nya standarden ISO 45001 kan ske från och med att denna publicerats. Efter den 3-åriga överföringsperioden måste all nycertifiering göras mot den nya standarden.

Vilka förändringar föreslås och var ligger fokusområdena?

ISO 45001 kommer vara uppbyggd enligt samma struktur (HLS, High Level Structure) som ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, vilket gör att det underlättar integrering av arbetsmiljöarbetet med kvalitets- och miljöarbetet så det känns naturligt. Det blir därmed lättare för verksamheter som redan är kvalitets- och miljöcertifierade att även ta steget till arbetsmiljöcertifiering.

Precis som i de nya standarderna för kvalitet och miljö så finns ett tydligt fokus även här på ledningens ansvar i att skapa ett aktivt arbetsmiljöarbete som verkligen leder till förbättringar i verksamheten.

Verksamheten ska ha en tydlig bild över intressenter (t.ex. medarbetare, kunder, myndigheter etc.) och de krav som dessa ställer på arbetsmiljöarbetet.

Vi hjälper er!

Vi hjälper er med att gå igenom och uppdatera ert befintliga ledningssystem för att säkerställa att kraven i den nya standarden uppfylls.

Är det så att ni inte har ett arbetsmiljöledningssystem i dag men önskar ta fram ett och integrera det i ert redan befintliga kvalitets- och miljöarbete?

Tillsammans med vår molntjänst Spineweb blir införandet och hanteringen av ert ledningssystem så effektivt och enkelt som möjligt.

Fyll i er epostadress i fältet nedan eller maila era önskemål på info@ecowise.se så kontaktar vi er inom kort. Eller varför inte slå oss en signal på 040- 53 73 00 för ett förutsättningslöst samtal om hur vi på bästa sätt kan hjälpa er med ert arbete kring ledningssystemfrågor gällande ISO 45001, ISO 14001 och ISO 9001.