Grattis VollsjöTryck!

2016-09-26

Vi gratulerar VollsjöTryck AB till certifieringen inom ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 och tackar för ett gott samarbete!

Ecowise fick förtroendet att hjälpa VollsjöTryck till att certifiera sig både inom kvalitet och miljö. I December 2015 startade projektet och VollsjöTryck erhöll sina certifikat i slutet av Maj, helt enligt tidsplanen.

VollsjöTryck