Ledningssystem på distans

2021-03-23

Vi välkomnar alla nya kunder och ser fram emot ännu ett spännande år. Under 2020 bedrevs många av projekten på distans och vi såg en ytterligare ökning av intresset kring Spineweb som ju gör att ledningssystemet blir tillgänglig för alla anställda oavsett var de befinner sig.