Fortsatt samarbete: Order Nordic AB

2013-08-13

Ecowise har fått fortsatt förtroende från Order Nordic angående konsulttjänster. Ecowise kommer att utbilda personal i interna revisioner. Personal som blir internrevisorer kommer därefter kunna utföra interna revisioner på företagets miljöledningssystem enligt ISO 14001.