Ny kund: Barnvärket AB

2013-02-20

Ecowise och Barnvärket har inlett samarbete. Ecowise kommer att ta fram ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Kvalitetsledningssystemet driftas i Ecowise IT-stöd Spineweb.