Ny kund: Läkarhuset Roslunda AB

2013-04-20

Roslunda har gett Ecowise i uppdrag att tillhandahålla IT-stöd för drift av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 och ISO 14001. Vi tackar för uppdraget!