Spineweb Kemikaliehantering

Med Spineweb Kemikaliehantering får ni full koll på era kemikalier och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till kemikaliehantering!

Spineweb - Kemikaliehantering

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla Arbetsmiljölagstiftningens krav på kemikalieregister och säkerhetsdatablad (AFS 2001:01 och AFS 2011:19) samt Miljöbalkens krav på kemikalieregister för miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:808). Dessutom kan kemikaliehanteringen effektiviseras genom bättre styrning av inköp.

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Kemikaliehantering
  • Snabb visning av kemikaliens viktigaste egenskaper
  • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information
  • Automatisk påminnelse om ålder på säkerhetsdatablad
  • Valbar information kan anges till respektive kemikalie, t.ex. lagringsplats, lagringsmängd, årlig förbrukning, leverantör med mera.
  • Riskbedömning kan göras för varje kemikalie utifrån samma modell som i riskmodulen med hänsyn till hälsa, miljö och brand.