Spineweb Lagbevakning

Med Spineweb Lagbevakning ökas tillgängligheten, förståelsen & kunskapen om de lagar och förordningar som berör ert företag. Via ett enkelt och tydligt webbgränssnitt kommer ni år er skräddarsydda, uppdaterade laglista.

Spineweb - Startsidan

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven kring lagar enligt standarderna för miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01/ISO 45001). Företag skall identifiera och ha tillgång till tillämpliga och uppdaterade lagkrav som berör verksamheten. En lagefterlevnadskontroll skall utföras inom företaget årligen för att säkerställa att alla lagkrav följs och hanteras.

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet med lagstiftning utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Startsidan
  • Alltid uppdaterad information,
  • Enkel beskrivning av krav,
  • Ansvaret kan fördelas till olika personer,
  • För kommunicering av lagkrav kan läskvitto begäras,
  • Valfria företagsspecifika fält.
  • Ändringar i berörda lagkrav som inte direkt berör er som kund införs i laglistan, men ni får inte en notifiering om dessa. Därmed minskar tiden ni behöver lägga på att granska och bedöma konsekvensen av förändringar i lagstiftningen.
  • Ägaren till respektive lagkrav erhåller varje månad en rapport om sina lagar, hur många som uppdaterats samt eventuella ändringsmeddelanden.