Spineweb Mål & mätetal

Med Spineweb Mål & mätetal får ni den bästa förutsättningen för att övervaka och följa upp era mål!

Spineweb - Startsidan

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på att ta fram och definiera mätbara och tidsangivna mål enligt standarderna för kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01 och ISO 45001). Dessutom får ni ett tydligt och visuellt hjälpmedel för att styra organisationen mot gemensamma mål, och följa upp måluppfyllelsen.

Ett antal smarta funktioner ser till att målarbetet utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Startsidan
  • Tydlig visning av varje enskilt måls överblick och uppfyllnad,
  • Överskådlig visning av det enskilda målets utveckling genom diagram,
  • Enkel inrapportering för smidigare måluppföljning,
  • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information,
  • Information angående uträkningar, beräkningsunderlag kan skrivas in,
  • Möjlighet att koppla mål till ärende för hantering.