Spineweb Utbildning

Med Spineweb Utbildning får ni full koll på medarbetarnas kompetens, utbildningsbehov och vilka aktuella behörigheter de innehar.

Att identifiera kompetensbehov, genomföra kompetensutvärderingar och arkivera utbildningsbevis eller motsvarande är krav enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

Verktyget hjälper er att planera, dokumentera och följa upp de utbildningar som är unika för just ert företag, så att medarbetarna alltid har den senaste kompetensen och giltiga intyg för sitt arbete.

Ett antal smarta funktioner hjälper er att sköta kompetenshanteringen på bästa sätt:

  • Utbildningar planeras in, hanteras och följs upp i verktyget i ett enkelt gränssnitt.
  • Utbildningar med passerat eller kommande datum indikeras med olika färger för att hjälpa ansvarig att agera.
  • I varje medarbetares kompetenskort kan man få en överblick/logg över behörigheter, alla utbildningar som en medarbetare har inplanerat på sig, genomfört eller utvärderat.
  • Intyg, diplom, skriftliga tillstånd för t.ex. truck mm. laddas upp till berört kompetenskort.

Annan personlig information såsom närmast anhörig, nyckelkvittenser med mera kan också registreras på kompetenskortet.