Spineweb Riskhantering

Med Spineweb Riskhantering får ni full koll på era risker och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till riskhantering!

Spineweb - Risker

Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på riskbedömning av miljö- och arbetsmiljörisker som återfinns i Föreskriften om systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01), Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) och i Miljöstandarden ISO 14001.

Verktyget visar på ett överskådligt sätt upp inrapporterade och hanterade risker och möjliggör att riskerna lätt kan uppdateras vid ny riskbedömning.

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

Spineweb - Risker
  • Överskådlig visning av riskens farlighet,
  • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information,
  • Automatisk bedömning efter ifylld riskrapport,
  • Valbar information kan anges till respektive risk, t.ex. berörd plats,
  • Möjlighet att koppla risk till ärende för hantering.