Spineweb Leverantörer

Med Spineweb Leverantörer uppfyller ni kraven på bedömning och utvärdering av leverantörer i ISO 9001.

Spineweb - Leverantörer

Till varje leverantör kan valfri information registreras (t.ex. kontaktperson, leverantörsnummer och dylikt) och en klassning av leverantören genomföras. Klassningen kan anpassas så att den görs mot vissa kvalitetskriterier eller även tar hänsyn till t.ex. miljö och pris.

Spineweb - Leverantörer

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

  • Enkel inrapportering vid bedömning.
  • Historik över tidigare klassningar inklusive kommentarer/anteckningar visas upp per leverantör.
  • Vid genomförande av klassningen kan om så önskas ett mail med information om klassningen skickas till leverantören.