GAP-analys mot ISO-standard

Vill ni veta hur väl ert nuvarande arbetssätt överensstämmer med till exempel ISO 9001:2015 eller ISO 14001:2015? En GAP-analys ger er en tydlig bild av var arbetet mot en certifiering behöver rikta in sig och vad som återstår.

Vi går igenom er verksamhet och jämför denna med kraven i standarden. Resultatet blir en rapport där de åtgärder som krävs för att verksamheten skall genomgå en certifiering presenteras. Ni kan därefter själva arbeta vidare mot målet eller välja att lägga ut valda delar på oss.