Processkartläggning

ProcesskartläggningAtt identifiera och strukturera ett företags processer är en viktig del i ett kvalitetsarbete för att synliggöra flödet av tjänster och produkter från kundförfrågan till levererad tjänst eller produkt.

I ISO 9001 ingår det att kartlägga företagets processer för att se hur de samverkar och hänger samman. Att endast utföra denna delen kan öka förståelsen för företagets kvalitetsarbete. En process är en aktivitet där resurser i någon form används och där det som går in i processen skiljer sig från det som kommer ut.

Vi kartlägger, strukturerar och dokumenterar företagets processer genom intervjuer och studiebesök på plats. Resultatet utmynnar i färdiga processflödesbilder där detaljnivån regleras utifrån era behov.