Lagrevision

Alla företag är skyldiga att följa och efterleva ett antal lagar för att minimera risker som kan uppkomma inom miljö och arbetsmiljö.

LaglistaFöretag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som på olika sätt reglerar verksamheten. Oavsett om ett företag är miljöcertifierat enligt ISO 14001 eller inte så åligger det företaget att säkerställa att gällande lagstiftning uppfylls och efterlevs.

Vi hjälper er att genomföra en lagefterlevnadskontroll mot miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

Följande ingår i denna produkt:

  • Först genomförs en genomgång över de lagkrav inom miljö och/eller arbetsmiljö som berör er verksamhet. Har ni behov av extern hjälp av oss läs vidare under Laginventering.
  • Därefter genomförs en revision på plats hos er där vi studerar verksamheten och tolkar och bedömer hur ni uppfyller fastställda lagkrav.
  • Revisionen utmynnar i en lagrevisionsrapport där vi lyfter upp brister och positiva iakttagelser, men även tips på möjliga förbättringar. Oavsett om ni vill ha extern hjälp eller vill utföra en lagefterlevnadskontroll på egen hand är vårt verktyg Spineweb Lagbevakning ett lättadministrerat och användarvänligt verktyg.

Vi ger er ett fast pris på de aktiviteter som ingår i denna tjänst. Ett exempel på resultatet av en lagrevision hittar du här: Rapport Lagefterlevnad Exempel