Hyr konsult inom kvalitet, miljö, hållbarhet och arbetsmiljö

Vi erbjuder kundanpassad hjälp och kompetens i alla delar av arbetet i ert ledningssystem och med frågor som rör kvalitet, miljö, hållbarhet och arbetsmiljö i övrigt. Har ni ingen på företaget som är kvalitetsansvarig, miljöansvarig, hållbarhetsansvarig eller arbetsmiljöansvarig så kan vår hjälp genom inhyrd konsult bli ett komplement till er som fått detta ansvar men inte har det som sina huvudsakliga arbetsuppgifter.

Omfattningen bestämmer ni utifrån era behov, men skulle kunna vara:

 • Korta eller långa uppdrag
 • Punktinsatser
 • Fast dag i veckan eller hjälp vid behov

Vi kan t.ex. hjälpa till med:

 • Skyddsronder
 • Lagefterlevnadskontroll
 • Riskbedömningar
 • Miljömöte, Kvalitetsmöte, Skyddskommittémöte, Ledningens genomgång, m. fl.
 • Registreringar till t.ex. Naturvårdsverket m.m.
 • Lagbevakning
 • Uppdatering av säkerhetdatablad (SDB)
 • Hantering av ärende såsom avvikelser m.m.
 • Uppdatering av rutiner och processer vid omorganisering eller förändrat arbetssätt
 • Framtagning av nya kompletterade rutiner t.ex. om ni utökar ert sortiment, tjänster, lokaliseringar m.m.
 • Anmälningar eller tillstånd till Länsstyrelsen för transport av avfall, farligt avfall m.m.

Kontakta oss så kan vi diskutera era behov och ett upplägg som passar er.