Laginventering

Inom miljöområdet är det omvänd bevisbörda vilket betyder att det är företagets skyldighet att känna till vilken miljölagstiftning som företaget berörs av.

LaglistaAlla företag och organisationer berörs av ett flertal lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Om en miljöolycka inträffar är det företagets skyldighet att bevisa att det låg utanför företagets ansvar.

Vi hjälper er att inventera den miljölagstiftning som berör ert företag utifrån den verksamhet som ni bedriver. Vi identifierar även arbetsmiljölagar och föreskrifter inom arbetsmiljön som er personal kan beröras av.  

Följande ingår i denna produkt:

  • Först genomförs ett platsbesök ute hos er där vi går igenom er verksamhet för att identifiera relevanta lagar som ni berörs av. 
  • Vi tolkar och bedömer vilka lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta för er verksamhet. 
  • Vi tar fram en laglista över berörda krav och dokumenterar dessa. Är ni intresserade av en laglista som är lättadministrerad och där ni automatiskt får laguppdatering kan ni läsa mer under tjänsten Spineweb Lagbevakning.

Vi ger er ett fast pris på de aktiviteter som ingår i denna produkt.