Driftstatus

2019-12-16 kl. 13:43: Problemet med långa svarstider har identifierats och avhjälpts.
2019-12-16 kl. 11:32: För närvarande längre svarstider än normalt. Utredning pågår.
2019-12-11: Kortare oplanerad nertid ca. 6 minuter vid ca 11.50

2018-05-07 kl. 13:52: Spineweb är nu uppe igen. Vi kommer att arbeta vidare med utredning av vad som utlöste dagens driftstopp.
2018-05-07 kl. 13.30: Vi upplever just nu problem med Spineweb-servern, felsökning pågår.