Spineweb Ärendehantering

Med Spineweb Ärendehantering får ni full koll på de ärende som företaget behöver hantera och agera på inom en given tidsram!

Spineweb - Startsidan

I verktyget kan valfria typer av ärenden hanteras, såsom reklamationer, klagomål, avvikelser, olyckor, tillbud, förbättringsförslag och handlingsplaner. Kvalitetsstandardens krav på definition av ansvar, resurser, korrigerande och förebyggande åtgärder uppfylls på ett smidigt sätt utan att arbetsgången blir onödigt krånglig och byråkratisk. Med Spineweb Ärendehatering ser du helt enkelt till att saker blir gjorda av rätt person och inom rätt tid, samtidigt som du får överblick och spårbarhet över verksamhetens samtliga ärenden.

Spineweb - Startsidan

Ett antal smarta funktioner ser till att arbetet utförs på effektivaste sätt:

  • Överskådlig visning av ärendets status,
  • Sökbar, sorterbar och filtrerbar tabell för snabb åtkomst till rätt information,
  • Fritt valbara fält för ifyllnad baserad på ärendetyp,
  • Valbara fält kan visas upp som egna kolumner,
  • Möjlighet att ladda upp olika typer av filer till ärendet,
  • Automatiska mail vid t.ex. uppdateringar eller passerade åtgärdsdatum.
Spineweb - Startsidan

Med funktionen ”Snabbärende” kan du enkelt via mobilen eller surfplattan rapportera in ett ärende. Här kan du också bifoga en bild för att förstärka beskrivningen av ärendet. T.ex ett förbättringsförslag eller en avvikelse kan på ett smidigt sätt rapporteras in just i det tillfälle då man identifierar ärendet.

Det är även möjligt att plocka fram statistik kring inrapporterade ärenden utifrån tidspersiod och vem/vilka ärendet berör. Statistiken beskriver uppdelningen av olika ärendetyper och inrapporterad kostnad för urvalet.

Spineweb - Startsidan