Spineweb Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är en förutsättning för smidig implementering och drift av ledningssystem, och låter er fokusera på det viktiga – att uppnå ständiga förbättringar!

Dokumenthanteringen är grunden i Spineweb och innehåller alla de funktioner du kan förvänta dig av ett modernt, webbaserat dokumenthanteringssystem:

 • Automatisk versionshantering/versionshistorik
 • Inbyggt verktyg för att ta fram processkartor/flödesscheman
 • Smidigt godkännandeförfarande
 • Flexibla behörighetsnivåer uppdelat i användargrupper och enskilda behörigheter
 • Läskvittofunktionalitet
 • Inställningsbara epost-påminnelser för de flesta händelser i systemet
 • Definiering och utdelning av ägare och eventuella delägare till varje dokument
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan

Dessutom innehåller Spineweb Dokumenthantering ett antal smarta funktioner som gör att arbetet med implementering, drift och administration av ledningssystem blir enklare än någonsin:

 • Automatisk länkning mellan dokument
 • Automatisk korsreferenslista till ISO-standarderna – säkerställ att samtliga ISO-krav hanteras av ert ledningssystem.
 • Kalender med visning av händelser och återkommande uppgifter i ledningssystemet, med epost-påminnelser. Händelser anges i de olika statusarna: Obokad, Bokade & Klara – nu behöver ni aldrig mer missa när det är dags för att genomföra kundundersökningen eller vara ute i sista stund inför de interna revisionerna!
 • Kopplingar mellan dokument kan göras för att förtydliga att de berör varandra och underlätta navigeringen för användare. T.ex. kan rutinen för Kundundersökning kopplas med Mål & mätetalet Kundnöjdhet. På så vis kan en användare som läser rutinen direkt få information om det uppsatta målet och dess nuvärde och målvärde.
 • Styrning av utskrivna dokument med hjälp av QR-koder – scanna koden i ett utskivet dokument med din smartphone och få besked direkt om dokumentet är giltigt eller ej.
Spineweb - Startsidan
Spineweb - Startsidan