ISO 26000

Under våren avslutade Ecowise sitt första projekt inom standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000. Det blev riktigt bra och vi är redo för fler projekt inom detta högaktuella ämne! Vill ni veta mer om hur ni kan få hjälp att ta ert hållbarhetsarbete till nästa nivå? Läs mer här eller kontakta oss!

Intern revision

Interna revisioner av ledningssystem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 m.fl. skall genomföras årligen. Detta kan ibland kännas som ett stort / komplext projekt. Ecowise har många års erfarenhet av internrevisioner och hjälper er gärna med detta. Tveka inte att kontakta oss redan i dag och boka in höstens revision.

Ecowise har fått en ny digital medarbetare!

Längst ner till höger på hemsidan hittar ni vår Chatbot som är redo att hjälpa er mer era frågor under dygnets alla timmar! Den svarar snabbt på frågor om vilka tjänster vi kan erbjuda och hur Spineweb fungerar. Men ni är såklart alltid välkomna att ringa till oss, om ni föredrar det.

Utbildningsmodul lanserad

Vi lanserar nu vår Utbildningsmodul. Modulen underlättar arbetet med kompetensregister, planering av utbildningar, utvärdering efter genomförd utbildning, arkivering av diplom m.m. Läs mer här om Utbildningsmodulen.

Teknisk uppgradering av Spineweb

Vi har under året uppgraderat och migrerat tekniken bakom Spineweb för att framtidssäkra den och göra den ännu mer motståndskraftig mot försök till intrång, haverier och dylikt.

God Jul och Gott Nytt År!

Tack till alla nya och befintliga kunder för ett gott samarbete och många intressanta projekt under året. Vi har inte setts fysiskt lika ofta som tidigare, men det har fungerat riktigt bra att driva projekt på distans också – en erfarenhet som vi tar med oss inför framtiden.

Ledningssystem på distans

Vi välkomnar alla nya kunder och ser fram emot ännu ett spännande år. Under 2020 bedrevs många av projekten på distans och vi såg en ytterligare ökning av intresset kring Spineweb som ju gör att ledningssystemet blir tillgänglig för alla anställda oavsett var de befinner sig.

Dags att uppgradera till ISO 45001:2018

Under 2018 hade vi fullt upp med att hjälpa nya och gamla kunder att uppgradera sina ledningssystem enligt de nya 2015-versionerna av ISO 9001 och ISO 14001.  Nu börjar det bli dags för nästa uppgradering – OHSAS 18001 har ersatts av ISO 45001 för de företag som har certifierat sina arbetsmiljöledningssystem. Kontakta oss om ni behöver hjälp med att uppfylla kraven i ISO 45001:2018!

Många lyckade uppdateringar

Vi har under året haft fullt upp med att hjälpa både nya och gamla kunder med att uppdatera sina ledningssystem till de nya utgåvorna av ISO 9001 och ISO 14001. De nya standarderna har tagits emot positivt av våra kunder och många ser nyttan med att knyta ledningssystemet ännu närmare affärsverksamheten och att tydligare arbeta utifrån ett riskperspektiv. Dessutom har vi många kunder som i samband med uppdateringen även valt att gå över till ett smart, webbsareta verktyg för att hantera sitt ledningssystem – vår produkt Spineweb Ledningssystem.

Våren 2018 är sista tillfället för certifierade företag att uppgradera till de nya utgåvorna av standarderna. Om ni inte påbörjat arbetet ännu är det hög tid för det nu!

Grattis VollsjöTryck!

Vi gratulerar VollsjöTryck AB till certifieringen inom ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 och tackar för ett gott samarbete!

Ecowise fick förtroendet att hjälpa VollsjöTryck till att certifiera sig både inom kvalitet och miljö. I December 2015 startade projektet och VollsjöTryck erhöll sina certifikat i slutet av Maj, helt enligt tidsplanen.

VollsjöTryck

 

OHSAS 18001 blir ISO 45001

Alla ISO standarder granskas vart tredje till vart femte år för att fastställa om standarden är relevant för marknaden eller om en ny version behövs skapas. Arbetet med ISO 45001 har pågått i snart tre år och beräknas vara klart i slutet av 2016, vilket betyder att den svenska utgåvan väntas publiceras under första kvartalet 2017. När standarden ISO 45001 fastställs kommer den att ersätta OHSAS 18001. Nu finns en första utgåva ute på remiss (DIS) vilket gör att vi redan nu kan hjälpa er i det förberedande arbetet med att uppdatera er till den nya standarden.

Hur påverkas ni?

Är ni redan certifierade?

    Alla certifierade företag enligt OHSAS 18001 är garanterade en 3-årig överföringsperiod, efter det att ISO 45001 är publicerad, att anpassa sitt ledningssystem till den nya standarden. Detta innebär att omcertifiering till nya ISO 45001 kan göras vid tidpunkt då 3-årig omcertifiering ändå ska ske. Efter denna treårsperiod är certifikat utfärdade mot OHSAS 18001 inte längre giltiga.

Är ni ännu inte certifierade?

    Certifiering mot den nya standarden ISO 45001 kan ske från och med att denna publicerats. Efter den 3-åriga överföringsperioden måste all nycertifiering göras mot den nya standarden.

Vilka förändringar föreslås och var ligger fokusområdena?

ISO 45001 kommer vara uppbyggd enligt samma struktur (HLS, High Level Structure) som ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, vilket gör att det underlättar integrering av arbetsmiljöarbetet med kvalitets- och miljöarbetet så det känns naturligt. Det blir därmed lättare för verksamheter som redan är kvalitets- och miljöcertifierade att även ta steget till arbetsmiljöcertifiering.

Precis som i de nya standarderna för kvalitet och miljö så finns ett tydligt fokus även här på ledningens ansvar i att skapa ett aktivt arbetsmiljöarbete som verkligen leder till förbättringar i verksamheten.

Verksamheten ska ha en tydlig bild över intressenter (t.ex. medarbetare, kunder, myndigheter etc.) och de krav som dessa ställer på arbetsmiljöarbetet.

Vi hjälper er!

Vi hjälper er med att gå igenom och uppdatera ert befintliga ledningssystem för att säkerställa att kraven i den nya standarden uppfylls.

Är det så att ni inte har ett arbetsmiljöledningssystem i dag men önskar ta fram ett och integrera det i ert redan befintliga kvalitets- och miljöarbete?

Tillsammans med vår molntjänst Spineweb blir införandet och hanteringen av ert ledningssystem så effektivt och enkelt som möjligt.

Fyll i er epostadress i fältet nedan eller maila era önskemål på info@ecowise.se så kontaktar vi er inom kort. Eller varför inte slå oss en signal på 040- 53 73 00 för ett förutsättningslöst samtal om hur vi på bästa sätt kan hjälpa er med ert arbete kring ledningssystemfrågor gällande ISO 45001, ISO 14001 och ISO 9001.

 

Nyheter i Lagstiftningen

 

Nytt år innebär ofta en del stora förändringar i lagstiftningen. Här vill vi ge er en uppdatering om kommande nya lagar samt viktiga förändringar i befintliga lagar som kommer träda i kraft under första halvåret 2016.

Continue reading

NYA ISO 9001:2015 & 14001:2015

Alla ISO standarder granskas vart tredje till vart femte år för att fastställa om standarden är relevant för marknaden eller om en ny version behövs skapas. I september publicerades en ny version av ISO 9001 och ISO 14001 som genomgått en omfattande revidering. Den svenska översättningen väntas komma i de närmsta dagarna.

Hur påverkas ni?

Continue reading

Spineweb – Uppdaterad design

Nu uppdateras Spineweb och blir responsiv. En responsiv design gör att upplevelsen på mobiler och surplattor blir lika positiv som på en dator, eftersom layouten på webbsidan anpassas efter skärmstorleken. Continue reading

Mobila snabbärenden

Att rapportera in ett ärende ska vara smidigt och enkelt. T.ex ett förbättringsförslag eller en avvikelse ska enkelt kunna rapporteras in just i det tillfälle då man identifierar ärendet. I Spineweb Ärendehantering är det nu möjligt att rapportera in ett ”snabbärende” via mobilen eller surfplattan, här kan du också bifoga en bild för att förstärka beskrivningen av ärendet.

Spineweb - Snabbärende

Ett så kallat ”snabbärende” rapporteras enkelt in och skickas till en vald användare som tar emot det för hantering och publicering i Spineweb.

Det ska vara smidigt att arbeta med förbättring & utvecklingen av verksamheten, snabbärende via mobilen hjälper er på vägen!

Veta mer? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om mobila snabbärenden.

Ny medarbetare

Vi välkomnar Susanne Petri som ny medarbetare hos oss. Susanne kommer närmast från Ericsson Power Modules där hon varit Marketing Manager samt ansvarat för support och uppdatering av ledningssystem. Susanne kommer förstärka vårt arbete med att implementera, utveckla, driva och supporta effektiva ledningssystem genom vårt verktyg Spineweb. Välkommen Susanne!

Nya kunder

Under hösten tillkom många nya kunder som sett värdet i att effektivisera sina ledningssystem med hjälp av Spineweb. Vi hälsar bland andra TePe Munhygienprodukter, Ikaros Cleantech AB, MEWAB och ApoEx välkomna och ser fram emot ett spännande 2014!

Ny kund IS Plåt AB

Ecowise har fått förtroendet att bygga upp kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 till IS Plåt. IS Plåt har även valt Spineweb Ledningssystem som IT-stöd för drift och administration av kvalitetsledningssystemet.

Fortsatt samarbete: Order Nordic AB

Ecowise har fått fortsatt förtroende från Order Nordic angående konsulttjänster. Ecowise kommer att utbilda personal i interna revisioner. Personal som blir internrevisorer kommer därefter kunna utföra interna revisioner på företagets miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Ny kund: BRA Maskiner AB

Vi välkomnar BRA Maskiner AB som ny kund. BRA Maskiner kommer att använda Ecowises IT-stöd Spineweb för drift av företagets kvalitets, miljö, – och arbetsmiljöledningssystem.

Ny kund: Österlenkirurgin

Österlenkirurgin har valt Ecowise som samarbetspartner när det gäller drift av ledningssystem och IT-stöd. Österlenkirurgin kommer att använda Spineweb Ledningssystem för drift av sina ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 och ISO 9001.

Ny kund: Läkarhuset Roslunda AB

Roslunda har gett Ecowise i uppdrag att tillhandahålla IT-stöd för drift av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 och ISO 14001. Vi tackar för uppdraget!

Ny kund: Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag har valt Spineweb Ledningssystem som IT-stöd för drift av ISO 9001 (kvalitet), 14001 (Miljö), 39001 (Trafiksäkerhet). Vi tackar för förtroendet och ser framemot ett givande samarbete.

Fortsatt samarbete: Huhnseal AB

Vi tackar för utökat samarbete med Huhnseal. Huhnseal tecknar avtal för Spineweb Lagbevakning inom lagområdena Miljö och arbetsmiljö.

Ny kund: Barnvärket AB

Ecowise och Barnvärket har inlett samarbete. Ecowise kommer att ta fram ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Kvalitetsledningssystemet driftas i Ecowise IT-stöd Spineweb.

Ny kund: MMA

Vi välkomnar AB Markaryds Metallarmatur som kund. Ecowise tillhandahåller IT-stödet Spineweb för drift av MMA:s kvalitet, miljö, – och arbetsmiljöledningssystem.

Lansering av Spineweb Projekthantering

Ecowise har i nära samarbete med SLL Energi & Infrastruktur AB tagit fram en Projektmodul i Spineweb. Projektmodulen används för att driva och dokumentera projekt. Kontakta oss gärna för en demovisning av Projektmodulen eller för frågor hur den kan underlätta er projektadministration.

Ny Kund: Städgruppen Öresund

Vi välkomnar Städgruppen som kund. Samarbete innefattar framtagning av miljöledningssystem enligt ISO 14001. Ledningssystemet hanteras i vårt webbaserade IT-stöd Spineweb.

Ny Kund: Brio Care AB

Ecowise har fått i uppdrag att genomföra laginventering och löpande lagbevakning till Brio Care AB. Ecowise tackar för förtroendet!

Ny Kund: Paxxo AB

Ecowise har fått i uppdrag att genomföra lagrevision och löpande lagbevakning.

Ny kund: Dentex AB

Tandlaboratoriet Dentex har valt Ecowise som samarbetspartner för framtagning av kvalitetsledningssystem  enligt ISO 9001:2008.

Introduktionskurs för ISO-ansvariga

Ecowise ordnar en heldagsutbildning i Malmö för ISO-ansvariga den 15:e februari 2012. Utbildningen riktar sig mot de som är nya i sin roll som ansvariga, eller de som varit med en tid men vill en djupare förståelse för ISO-standarderna och arbetet med att vara ISO-certifierad. Utbildningen passar de som är certifierade enligt ISO 9001 och/eller ISO 14001, och blir också ett tillfälle att få möte andra ISO-ansvariga och utbyta erfarenheter.

Intresserad? Hör av dig via e-post eller telefon!

Ny kund: Abkati

Abkati, en av landets ledande importörer och distributörer av komponenter för kommersiella fordon, har valt Ecowise som samarbetspartner i arbetet med att bli certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001. Verktyget Spineweb kommer att användas för att implementera och driva ledningssystemet.