Driftstatus

2023-03-23 13.55 En felaktig uppdatering resulterade i att vissa moduler inte gick att nå under ca 20 minuters tid. 2022-06-20 08:00 Vi har en del inkörningsproblem med nya servern och allt fungerar inte som det ska för alla användare. Felsökning och åtgärdande pågår. 2022-06-17 23.00 Flytten är klar och domänen kommer att peka rätt inom[…]

Partnerprogram

Ecowise har sedan 2006 utvecklat Spineweb, en molntjänst för webbaserade ledningssystem. Under åren har Spineweb utvecklats till ett komplett verktyg för att ta fram och driva ledningssystem. Spineweb kännetecknas av enkelhet och användarvänlighet, vilket ger en effektiv administration och drift av verksamhetssystem. I vår roll som verksamhetskonsulter har vi sett behov från kunder och revisorer[…]

Spineweb Underhåll

Med Spineweb Underhåll håller ni koll på alla fordon, maskiner, mätdon, utrustning och dylikt som behöver återkommande underhåll i form av till exempel service, besiktningar och kontroller. Verktyget hjälper er att inte missa tidpunkter då underhåll behöver utföras i verksamheten. Detta görs genom att definiera olika objekt som behöver underhållas, och till dessa objekt ta[…]

Spineweb Miljöaspekter

Med Spineweb Miljöaspekter kan ni enkelt rapportera in, bedöma, vikta och hantera de miljöaspekter som finns i verksamheten. Att identifiera verksamhetens betydande miljöaspekter är ett krav enligt ISO 14001. Med Spineweb Miljöaspekter blir arbetet kring detta enkelt och tydligt för de anställda. Om ni har ett miljöaspektregister i dag och en modell för att vikta[…]

Spineweb Leverantörer

Med Spineweb Leverantörer uppfyller ni kraven på bedömning och utvärdering av leverantörer i ISO 9001. Till varje leverantör kan valfri information registreras (t.ex. kontaktperson, leverantörsnummer och dylikt) och en klassning av leverantören genomföras. Klassningen kan anpassas så att den görs mot vissa kvalitetskriterier eller även tar hänsyn till t.ex. miljö och pris. Ett antal smarta[…]

Spineweb Kemikaliehantering

Med Spineweb Kemikaliehantering får ni full koll på era kemikalier och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till kemikaliehantering! Med verktyget får ni hjälp att uppfylla Arbetsmiljölagstiftningens krav på kemikalieregister och säkerhetsdatablad (AFS 2001:01 och AFS 2011:19) samt Miljöbalkens krav på kemikalieregister för miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:808).[…]

Spineweb Mål & mätetal

Med Spineweb Mål & mätetal får ni den bästa förutsättningen för att övervaka och följa upp era mål! Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på att ta fram och definiera mätbara och tidsangivna mål enligt standarderna för kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01/OHSAS 18001). Dessutom får ni ett tydligt och visuellt hjälpmedel för att[…]

Spineweb Lagbevakning

Med Spineweb Lagbevakning ökas tillgängligheten, förståelsen & kunskapen om de lagar och förordningar som berör ert företag. Via ett enkelt och tydligt webbgränssnitt kommer ni år er skräddarsydda, uppdaterade laglista. Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven kring lagar enligt standarderna för miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:01/ISO 45001). Företag skall identifiera och ha tillgång[…]

Spineweb Riskhantering

Med Spineweb Riskhantering får ni full koll på era risker och den bästa förutsättningen för att uppfylla hårt ställda krav kring säkerhet och miljö kopplade till riskhantering! Med verktyget får ni hjälp att uppfylla kraven på riskbedömning av miljö- och arbetsmiljörisker som återfinns i Föreskriften om systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01), Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) och i Miljöstandarden[…]

Spineweb Ärendehantering

Med Spineweb Ärendehantering får ni full koll på de ärende som företaget behöver hantera och agera på inom en given tidsram! I verktyget kan valfria typer av ärenden hanteras, såsom reklamationer, klagomål, avvikelser, olyckor, tillbud, förbättringsförslag och handlingsplaner. Kvalitetsstandardens krav på definition av ansvar, resurser, korrigerande och förebyggande åtgärder uppfylls på ett smidigt sätt utan[…]

Spineweb Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är en förutsättning för smidig implementering och drift av ledningssystem, och låter er fokusera på det viktiga – att uppnå ständiga förbättringar! Dokumenthanteringen är grunden i Spineweb och innehåller alla de funktioner du kan förvänta dig av ett modernt, webbaserat dokumenthanteringssystem: Automatisk versionshantering/versionshistorik Inbyggt verktyg för att ta fram processkartor/flödesscheman Smidigt godkännandeförfarande[…]

Spineweb Ledningssystem

Ett effektivt och användarvänligt verktyg som förenklar arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och låter ledningssystemet bli ryggraden i er verksamhet. Vårt webbaserade verktyg är uppbyggt i ett flexibelt modulsystem där ni kan välja mellan ett antal olika moduler (se menyn till höger) som minskar administrationen och effektiviserar ert ledningsarbete för att uppnå fastställda mål.[…]